Bu modülün amacı, 45 yaşın üzerindeki işsiz yetişkinlerin işgücü piyasasına yeniden entegrasyonunu teşvik etmek ve bilgi işlemeyle ilgili öğrenmeyi sağlayarak dijital becerileri geliştirmektir. • Basit problemleri çözebilme (program kapatma, bilgisayarı yeniden başlatma, programları geriyükleme/güncelleme, internet bağlantısını kontrol etme gibi),
 • Dijital problemleri çözmede faydalı bilgilerin nasıl bulunacağını öğrenme.
Bu üniteyi çalışırken şunları öğreneceksiniz:
 • Diğer insanlarla mobil telefonlar, e-posta, IP üzerinden ses verisi göndererek veya konuşma ile iletişim kurmak,
 • Çok çeşitli iletişim araçlarını kullanmak,
 • Diğer insanlarla sanal olarak bilgi paylaşmak veya temas etmek,  
 • Çeşitli araçlarla içerik oluşturmak ve yönetmek,
 • Dijital araçları kullanırken iletişime ilişkin mevcut kurallardan haberdar olmak,
 • Kamusal ve özel dijital hizmetler yoluyla katılımcı vatandaşlık olmak ve topluma katılmak,
 • Dijital kimlik ve itibarı yönetmek.
 • Bir ya da birden fazla biçimde (yazılar, tablolar, görseller, ses dosyaları, klipler gibi) basit dijital içerik üretebilmek.
 • Başkaları tarafından üretilmiş içeriklere basit düzenlemeler yapabilmek.
 • Üretilen içeriğe basit biçimlendirme uygulayabilmek (ör: dipnot, şema, tablo fotoğraf gibi eklemeler yapabilmek).
 • Telifin dijital içeriği değişik kapsama biçimi ile lisans ve telifi uygulamak.
 • Yazılım ve uygulamaların basit fonksiyonlarını ve ayarlarını uygulamak ve değiştirmek.
 • Dijital ortamların getirdiği riskleri ve oluşturduğu tehditleri anlaması gereken yetişkinlerin cihazlarını, şahsi verilerini ve gizliliklerini korumak.
 • Yetişkinleri güvenlik önlemleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları ve güvenilirlik ve gizlilik hakkında düşünmeleri doğrultusunda eğitmek.
 • Yetişkinlerin kişisel kimlik bilgilerini kullanıp paylaşırken kendilerini ve diğer kişileri zarardan korumalarına olanak sağlamak.
 • Yetişkinlerin dijital hizmetlerin «gizlilik politikası» kullandıklarını anlamalarına ve şahsi bilgilerin nasıl kullanıldığının farkında olmalarına olanak sağlamak.