Настоящият наръчник има за цел да подпомогне кариерни консултати, медиатори на пазара на труда, публичните служби по заетостта, доставчиците на професионално образование и обучение (ПОО), наемащите персонал и / или други специалисти по време на работа с нискоквалифицирани безработни лица (главно над 45 годишна възраст), за да им помогне да подобрят своите дигитални и социални компетентности.