Целта на този модул е да развие цифровите умения, които насърчават реинтеграцията на пазара на труда на безработни възрастни над 45 години, като насърчава следното обучение за обработка на информация. • Как да разрешите някои рутинни проблеми (например: да затворите програма, да рестартирате компютъра, преинсталирате / актуализирате програмата, проверите интернет връзката).
 • Как да намерите полезна информация за решаване на дигитални проблеми.
Изучавайки този модул, ще научите как:
 • Да комуникирате с други хора, използвайки мобилен телефон, имейл или чат.
 • Да използвате широка гама от средства за комуникация в интернет.
 • Да предавате или споделяте знания с другите в онлайн среда.
 • Да създавате и управлявате съдържание със спомагателни инструменти.
 • Да сте наясно, че когато използвате цифрови технологии, се прилагат определени правила за комуникация
 • Да участвате в обществото, чрез публични и частни цифрови услуги и гражданско участие.
 • Да управлявате  дигиталната идентичност и да поддържате подходяща репутация.
 • Как да създадете просто цифрово съдържание в един или различни формати (т.е. текст, таблици, изображения, аудио файлове, клипове и т.н.).
 • Как да направите основна редакция на съдържание, вече произведено от други.
 • Как да приложите основно форматиране към създаденото съдържание (т.е. вмъкване на бележки под линия, диаграми, таблици, снимки и т.н.).
 • Как да научите повече за авторското право, обхващащо цифровото съдържание и прилагането на лицензи и авторски права.
 • Как да прилагате и променяте прости функции и настройки на софтуера и приложенията.

 • Да осигури по-надеждна защита на устройствата, личните данни и поверителността на възрастните, които в еднаква степен се нуждаят от разбиране на рисковете и заплахите от дигиталната среда.
 • Да осигури условия за обучение на възрастни лица над 45 години за да научат повече за мерките за безопасност и сигурност и да обмислят надеждността и неприкосновеността на личния живот.
 • Да се даде възможност на възрастните лица да разберат как да използват и споделят лично идентифицираща информация, като същевременно са в състояние да защитят себе си и другите от щети.
 • Да се даде възможност на възрастните да разберат, че дигиталните услуги използват „Политика за поверителност“ и да са наясно как се използват личните данни.