Bu el kitabı ile hedeflenen şey, beceri veya yetkinlikleri düşük olan işsiz bireyleri (45 yaş üstü) çalıştıran profesyonellere, iş/kariyer danışmanlıklarına, iş bulma kurumlarına, bu bireylere yönelik eğitim veren ve işe yerleştirme yapan kurumlara, bu bireylerin dijital ve sosyal yetkinliklerini artırmaya yönelik olarak destek olmaktır.